Một bức thư gửi đến người nữ thông minh, thành công, và mạnh mẽ

Nguồn: pexels.com

Người nữ thân mến,

Khi bạn phấn đấu để trở nên và sống như một người phụ nữ thông minh, thành đạt và mạnh mẽ, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ để bạn cân nhắc và ghi nhớ cẩn thận trên hành trình của mình.

Bạn là một người nữ. Bạn không phải là một bản sao của người nữ khác, bạn là một phụ nữ độc nhất. Không có một quy chuẩn chung cho tất cả người nữ phải hành động, suy nghĩ, nhìn nhận, cảm thụ, và nói năng, nhưng là một người phụ nữ khác biệt với việc là một người nam.

Hãy hoan hỉ vì bạn được kiến tạo tương đồng nhưng khác biệt

Bạn tương đồng về giá trị và nhân phẩm với người nam, nhưng bạn khác biệt trong sự kiến tạo và mục đích. Giá trị và nhân phẩm của bạn không bắt nguồn từ giới tính nữ. Tất cả mọi người đều có giá trị và nhân phẩm, bất kể giới tính, tuổi tác, khả năng và trí tuệ, vì mọi cuộc sống của con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế (sách Sáng Thế chương 1 câu 27). Tuy nhiên, giá trị và nhân phẩm của bạn được thể hiện rõ ràng thông qua sự nữ tính. Sự sáng tạo của Thượng Đế không dừng lại ở người nam (sách Sáng Thế chương 2 câu 18); người phụ nữ là tất nhiên và thiết yếu để hoàn thiện cuộc sống con người. Nhu cầu và sự cần thiết của người phụ nữ cho thấy có những hành động, vai trò, quan điểm và cách suy nghĩ, lời nói và cảm xúc sẽ không có nếu phụ nữ không tồn tại mà chỉ có đàn ông.

Tôi khuyên bạn không nên quên điểm này bởi vì khi ai đó tìm nguồn gốc cho bản sắc, giá trị và phẩm giá của mình trong giới tính của họ, giới tính sẽ trở thành một thứ gì đó quá quan trọng hoặc quá thấp kém.

Nó quá quan trọng nếu bạn khẳng định giới tính là thuộc tính xác định cuối cùng của bạn, và đặt giới tính này cao hơn một giới tính khác trong suy nghĩ hoặc hành động. Nó quá thấp kém nếu bạn nghĩ rằng giới tính không phải là vấn đề hay giới tính không có giá trị. Giới tính không phải là một huy hiệu được đeo hoặc vũ khí được sử dụng. Nó không phải là cuối cùng, cũng không phải là một cái gì đó để bỏ lơ. Thay vào đó, nữ tính của bạn là nhận dạng và cách để bạn sống đúng mục đích. Bất kể khả năng, kỹ năng hay tài năng nào, nữ tính cho phép bạn thể hiện mọi việc theo cách độc đáo và cần thiết.

Quản lý khả năng thiên phú của bạn

Bạn muốn thông minh và được biết đến như một người phụ nữ thông minh. Tôi hiểu khát vọng đó. Nhưng đừng quên rằng giới tính của bạn không quyết định giá trị và phẩm giá của bạn, trí tuệ cũng không. Bất kỳ khả năng nào bạn có đều là một món quà từ Thượng Đế. Dù bạn có cơ hội và lựa chọn để vun trồng, phát triển và sử dụng năng lực và khả năng của mình, bạn không phải người kiểm soát hay khởi xướng chúng. Bạn quản lý chúng.

Trí thông minh cũng không thuộc phạm vi “bạn có quyền chọn lựa”. Nó không chỉ được phát triển và sử dụng trong học tập và nghề nghiệp, mà còn trong mọi lĩnh vực khác như đức tin, mối quan hệ, niềm đam mê cá nhân và sự phục vụ. Hãy quản lý tốt và sử dụng tối đa khả năng và tiềm năng, nhưng hãy nhớ rằng, chúng không định nghĩa bạn hay mục đích của bạn. Chúng là những công cụ được sử dụng một cách trung thực và tốt đẹp cùng với trí tuệ, ân huệ và tình yêu.

“Thành sự tại Thiên”

Rõ ràng là tôi đang viết cho bạn từ góc nhìn Cơ đốc. Nếu bạn cũng là Cơ đốc nhân, đây có lẽ cũng là lời chứng của bạn: Tôi có niềm tin và tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Tôi sống để mang lại vinh quang cho Ngài, tôi được thúc đẩy bởi Lời Chúa và Thánh Linh của Ngài, với Chân lý của Ngài là kim chỉ nam của tôi trong mọi việc.

Trước khi tôi hiểu rằng mình cần Đấng Cứu Rỗi, tôi không hoàn toàn hiểu được những sự thay đổi mà Chúa mang đến cho cuộc sống tôi – những thay đổi mà tôi cần có. Tôi đã không hiểu rằng tâm trí, tấm lòng, mong muốn, mục tiêu và mục đích của tôi đều có thể được làm mới khi tôi sẵn sàng cho phép Chúa tái tạo tôi khi tôi tuân theo Lời Chúa. Tôi có một khả năng mới để trở thành người phụ nữ mà Chúa tạo nên, và một sức mạnh mới để sống theo như Chúa kêu gọi tôi.

Với tất cả những điều đó trong tâm trí, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi và biến đổi chúng ta, Ngài cũng là Đấng xác định thành công thực sự. Thành công trong cuộc sống được mô tả qua Kinh Thánh, sách Phi-líp chương 1 câu 21 “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi”, và chính Chúa nói qua sách Giăng chương 17 câu 23 “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con”.

Thành tựu, sự nghiệp, tài chính hoặc sức ảnh hưởng không định nghĩa chúng ta hay thành công của chúng ta. Thay vào đó, chúng là phương tiện đem vinh quang đến Chúa. Một cuộc sống bày tỏ Giê-xu, Đấng Cứu Thế, thông qua các hành động, suy nghĩ, cảm xúc, thái độ và lời nói trong gia đình, cộng đồng và thế giới là một cuộc sống thành công.

Chúa cung cấp sức lực thực sự

Rốt cuộc, bạn muốn trở thành một người nữ mạnh mẽ. Sức lực là yếu tố hỗn độn và thường bị hiểu lầm trong tất cả những gì bạn đang tìm kiếm. Đúng vậy, sức lực lâu dài không phải là vấn đề duy nhất. Chắc chắn nhiều người có sức mạnh của tấm lòng, tâm trí và trong tính cách của chính họ. Nhưng cuối cùng thì sức lực của con người chỉ là tạm thời và không trọn vẹn – có hiệu lực trong một thời gian và một số trường hợp nhất định, nhưng không kéo dài và duy trì được. Sức lực thực sự lâu dài chỉ có khi bạn nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Và nguồn năng lực vô hạn, hoàn hảo được cung cấp cho bạn phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng là vầng đá, thành lũy và nơi nương náu của bạn (sách Thi thiên chương 18 câu 2).

Chúng ta không nên tìm cách xác định một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ chỉ bằng những tiêu chuẩn và ý tưởng của con người.

Sức lực không phải là sự mạnh mẽ, quyết đoán hay theo cách của bạn. Đó không phải là quyền lực, to tiếng nhất, đầu tiên nhất, hoặc tốt nhất. Đó không phải là thiếu tôn trọng, coi thường hoặc lên án những người không đồng ý với bạn hoặc lợi dụng những người yếu đuối. Thay vào đó, sức lực là đứng trên nền tảng lẽ thật, sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa với sự phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của Thánh Linh Chúa. Đó là sự khiêm nhu: sức mạnh dưới sự kiểm soát của Chúa. Phần của bạn là theo đuổi và sử dụng tốt sức lực đó, cùng với việc theo đuổi các thuộc tính khác của Chúa như ân huệ, lòng thương xót, tình yêu thương, chính trực và lòng tốt cho sự tốt lành và vinh quang của Chúa.

Không có ai chắc chắn được từng bước trong quá trình trở thành hoặc sống như một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ. Đường đi và kết quả sẽ khác nhau. Cách bạn học hỏi, loại năng lực cụ thể cần thiết cho mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn, kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho công việc của bạn, cách bạn quan tâm đến người khác, niềm đam mê bạn có, nhu cầu bạn quan tâm và trí tuệ bạn sử dụng trong vai trò của bạn sẽ không giống như của tôi. Nhưng cả hai chúng ta đều có thể là những người nữ thông minh, thành đạt và mạnh mẽ trong Chúa. Một điều chắc chắn: chúng ta không nên tìm cách xác định một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ chỉ bằng những tiêu chuẩn và ý tưởng của con người. Những tiêu chuẩn đó sẽ thay đổi, gây bối rối, và cuối cùng thất bại. Bạn có thể nhận ra có bao nhiêu lý tưởng và tiêu chuẩn của xã hội con người mà bạn đang theo đuổi, và bạn nhận thấy nhu cầu mình cần thay đổi tấm lòng và tâm trí.

Hãy trông cậy vào Cha Thiên Thượng và là Đấng Tạo Hóa không hề đổi thay. Hãy tìm giá trị và mục đích của bạn theo cách của Ngài và trong Ngài. Xem xét những điều tôi đã tìm cách mang lại trong bức thư này sẽ giúp bạn xây dựng sự thông minh, mục đích và sức lực thực sự. Tôi đang theo đuổi những điều này với bạn và cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

Đồng hành cùng với bạn.


Nguồn: global7.tv
Dịch: Janebie

Xem thêm

Chưa có bình luận nào, bạn có muốn trở thành người đầu tiên?


Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *