Một bức thư gửi đến người nữ thông minh, thành công, và mạnh mẽ

Nguồn: pexels.com

Người nữ thân mến,

Khi bạn phấn đấu để trở nên và sống như một người phụ nữ thông minh, thành đạt và mạnh mẽ, tôi muốn chia sẻ một vài suy nghĩ để bạn cân nhắc và ghi nhớ cẩn thận trên hành trình của mình.

Bạn là một người nữ. Bạn không phải là một bản sao của người nữ khác, bạn là một phụ nữ độc nhất. Không có một quy chuẩn chung cho tất cả người nữ phải hành động, suy nghĩ, nhìn nhận, cảm thụ, và nói năng, nhưng là một người phụ nữ khác biệt với việc là một người nam.

Hãy hoan hỉ vì bạn được kiến tạo tương đồng nhưng khác biệt

Bạn tương đồng về giá trị và nhân phẩm với người nam, nhưng bạn khác biệt trong sự kiến tạo và mục đích. Giá trị và nhân phẩm của bạn không bắt nguồn từ giới tính nữ. Tất cả mọi người đều có giá trị và nhân phẩm, bất kể giới tính, tuổi tác, khả năng và trí tuệ, vì mọi cuộc sống của con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế (sách Sáng Thế chương 1 câu 27). Tuy nhiên, giá trị và nhân phẩm của bạn được thể hiện rõ ràng thông qua sự nữ tính. Sự sáng tạo của Thượng Đế không dừng lại ở người nam (sách Sáng Thế chương 2 câu 18); người phụ nữ là tất nhiên và thiết yếu để hoàn thiện cuộc sống con người. Nhu cầu và sự cần thiết của người phụ nữ cho thấy có những hành động, vai trò, quan điểm và cách suy nghĩ, lời nói và cảm xúc sẽ không có nếu phụ nữ không tồn tại mà chỉ có đàn ông.

Tôi khuyên bạn không nên quên điểm này bởi vì khi ai đó tìm nguồn gốc cho bản sắc, giá trị và phẩm giá của mình trong giới tính của họ, giới tính sẽ trở thành một thứ gì đó quá quan trọng hoặc quá thấp kém.

Nó quá quan trọng nếu bạn khẳng định giới tính là thuộc tính xác định cuối cùng của bạn, và đặt giới tính này cao hơn một giới tính khác trong suy nghĩ hoặc hành động. Nó quá thấp kém nếu bạn nghĩ rằng giới tính không phải là vấn đề hay giới tính không có giá trị. Giới tính không phải là một huy hiệu được đeo hoặc vũ khí được sử dụng. Nó không phải là cuối cùng, cũng không phải là một cái gì đó để bỏ lơ. Thay vào đó, nữ tính của bạn là nhận dạng và cách để bạn sống đúng mục đích. Bất kể khả năng, kỹ năng hay tài năng nào, nữ tính cho phép bạn thể hiện mọi việc theo cách độc đáo và cần thiết.

Quản lý khả năng thiên phú của bạn

Bạn muốn thông minh và được biết đến như một người phụ nữ thông minh. Tôi hiểu khát vọng đó. Nhưng đừng quên rằng giới tính của bạn không quyết định giá trị và phẩm giá của bạn, trí tuệ cũng không. Bất kỳ khả năng nào bạn có đều là một món quà từ Thượng Đế. Dù bạn có cơ hội và lựa chọn để vun trồng, phát triển và sử dụng năng lực và khả năng của mình, bạn không phải người kiểm soát hay khởi xướng chúng. Bạn quản lý chúng.

Trí thông minh cũng không thuộc phạm vi “bạn có quyền chọn lựa”. Nó không chỉ được phát triển và sử dụng trong học tập và nghề nghiệp, mà còn trong mọi lĩnh vực khác như đức tin, mối quan hệ, niềm đam mê cá nhân và sự phục vụ. Hãy quản lý tốt và sử dụng tối đa khả năng và tiềm năng, nhưng hãy nhớ rằng, chúng không định nghĩa bạn hay mục đích của bạn. Chúng là những công cụ được sử dụng một cách trung thực và tốt đẹp cùng với trí tuệ, ân huệ và tình yêu.

“Thành sự tại Thiên”

Rõ ràng là tôi đang viết cho bạn từ góc nhìn Cơ đốc. Nếu bạn cũng là Cơ đốc nhân, đây có lẽ cũng là lời chứng của bạn: Tôi có niềm tin và tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Tôi sống để mang lại vinh quang cho Ngài, tôi được thúc đẩy bởi Lời Chúa và Thánh Linh của Ngài, với Chân lý của Ngài là kim chỉ nam của tôi trong mọi việc.

Trước khi tôi hiểu rằng mình cần Đấng Cứu Rỗi, tôi không hoàn toàn hiểu được những sự thay đổi mà Chúa mang đến cho cuộc sống tôi – những thay đổi mà tôi cần có. Tôi đã không hiểu rằng tâm trí, tấm lòng, mong muốn, mục tiêu và mục đích của tôi đều có thể được làm mới khi tôi sẵn sàng cho phép Chúa tái tạo tôi khi tôi tuân theo Lời Chúa. Tôi có một khả năng mới để trở thành người phụ nữ mà Chúa tạo nên, và một sức mạnh mới để sống theo như Chúa kêu gọi tôi.

Với tất cả những điều đó trong tâm trí, chúng ta nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng cứu rỗi và biến đổi chúng ta, Ngài cũng là Đấng xác định thành công thực sự. Thành công trong cuộc sống được mô tả qua Kinh Thánh, sách Phi-líp chương 1 câu 21 “Vì đối với tôi, sống là Đấng Christ, còn chết là ích lợi”, và chính Chúa nói qua sách Giăng chương 17 câu 23 “Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn, nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương Con”.

Thành tựu, sự nghiệp, tài chính hoặc sức ảnh hưởng không định nghĩa chúng ta hay thành công của chúng ta. Thay vào đó, chúng là phương tiện đem vinh quang đến Chúa. Một cuộc sống bày tỏ Giê-xu, Đấng Cứu Thế, thông qua các hành động, suy nghĩ, cảm xúc, thái độ và lời nói trong gia đình, cộng đồng và thế giới là một cuộc sống thành công.

Chúa cung cấp sức lực thực sự

Rốt cuộc, bạn muốn trở thành một người nữ mạnh mẽ. Sức lực là yếu tố hỗn độn và thường bị hiểu lầm trong tất cả những gì bạn đang tìm kiếm. Đúng vậy, sức lực lâu dài không phải là vấn đề duy nhất. Chắc chắn nhiều người có sức mạnh của tấm lòng, tâm trí và trong tính cách của chính họ. Nhưng cuối cùng thì sức lực của con người chỉ là tạm thời và không trọn vẹn – có hiệu lực trong một thời gian và một số trường hợp nhất định, nhưng không kéo dài và duy trì được. Sức lực thực sự lâu dài chỉ có khi bạn nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Và nguồn năng lực vô hạn, hoàn hảo được cung cấp cho bạn phụ thuộc hoàn toàn vào Đấng là vầng đá, thành lũy và nơi nương náu của bạn (sách Thi thiên chương 18 câu 2).

Chúng ta không nên tìm cách xác định một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ chỉ bằng những tiêu chuẩn và ý tưởng của con người.

Sức lực không phải là sự mạnh mẽ, quyết đoán hay theo cách của bạn. Đó không phải là quyền lực, to tiếng nhất, đầu tiên nhất, hoặc tốt nhất. Đó không phải là thiếu tôn trọng, coi thường hoặc lên án những người không đồng ý với bạn hoặc lợi dụng những người yếu đuối. Thay vào đó, sức lực là đứng trên nền tảng lẽ thật, sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa với sự phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của Thánh Linh Chúa. Đó là sự khiêm nhu: sức mạnh dưới sự kiểm soát của Chúa. Phần của bạn là theo đuổi và sử dụng tốt sức lực đó, cùng với việc theo đuổi các thuộc tính khác của Chúa như ân huệ, lòng thương xót, tình yêu thương, chính trực và lòng tốt cho sự tốt lành và vinh quang của Chúa.

Không có ai chắc chắn được từng bước trong quá trình trở thành hoặc sống như một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ. Đường đi và kết quả sẽ khác nhau. Cách bạn học hỏi, loại năng lực cụ thể cần thiết cho mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn, kỹ năng và kiến ​​thức cần thiết cho công việc của bạn, cách bạn quan tâm đến người khác, niềm đam mê bạn có, nhu cầu bạn quan tâm và trí tuệ bạn sử dụng trong vai trò của bạn sẽ không giống như của tôi. Nhưng cả hai chúng ta đều có thể là những người nữ thông minh, thành đạt và mạnh mẽ trong Chúa. Một điều chắc chắn: chúng ta không nên tìm cách xác định một người nữ thông minh, thành đạt, mạnh mẽ chỉ bằng những tiêu chuẩn và ý tưởng của con người. Những tiêu chuẩn đó sẽ thay đổi, gây bối rối, và cuối cùng thất bại. Bạn có thể nhận ra có bao nhiêu lý tưởng và tiêu chuẩn của xã hội con người mà bạn đang theo đuổi, và bạn nhận thấy nhu cầu mình cần thay đổi tấm lòng và tâm trí.

Hãy trông cậy vào Cha Thiên Thượng và là Đấng Tạo Hóa không hề đổi thay. Hãy tìm giá trị và mục đích của bạn theo cách của Ngài và trong Ngài. Xem xét những điều tôi đã tìm cách mang lại trong bức thư này sẽ giúp bạn xây dựng sự thông minh, mục đích và sức lực thực sự. Tôi đang theo đuổi những điều này với bạn và cầu nguyện cho tất cả chúng ta.

Đồng hành cùng với bạn.


Nguồn: global7.tv
Dịch: Janebie

4 sự thật khoa học xã hội đáng kinh ngạc về tình mẹ

Là những người mẹ chúng ta không thể chối từ mối liên hệ gắn bó, thuyết phục, mạnh mẽ và liền mạch với con cái. Khoa học liên tục chứng minh điều này. 

Nguồn: pexels.com

Để bàn về tình mẹ, sau đây là 4 sự thật thú vị về khoa học lẫn xã hội cho chúng ta thấy rằng mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái đã được thiết kế chặt chẽ từ trước. Bằng sự khôn ngoan vô tận, Thượng Đế đã gắn kết tạo vật của Ngài trong sức mạnh của dòng dõi và mối liên hệ. Cùng xem thế nào nhé!

1. Con trẻ đặt tên cho chúng ta

Trong tiếng Anh, chúng ta được gọi là “mom”.
Trong tiếng Man-đa-rin – Trung Quốc, chúng ta được gọi là “mama”.
Trong tiếng Tây Ban Nha, chúng ta cũng được gọi là “mama”.
Tiếng Ai-lân là “mamma”.
Tiếng Do Thái là “ee-ma”.
Tiếng Việt chúng ta là “mẹ”. 

“Bạn có thấy một xu hướng chung? Theo báo Live Science (tạm dịch Khoa Học Sống Động) đó “không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên” – một trong những âm thanh đầu tiên mà các em bé thường phát âm là “ma”, và hầu như mọi ngôn ngữ trên toàn cầu đều lấy tiếng nói đó làm nền tảng cho từ mẹ”.

Vì một trong những lời đầu tiên trẻ con tạo ra là “ma”, nên hầu hết các ngôn ngữ trên thế giới có âm đó là gốc của chữ “mẹ”.

2. Rất lâu sau khi sinh, tế bào của trẻ con vẫn sống và hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta.

Khi mang thai, các bà mẹ chia sẻ tế bào với các trẻ, tạo nên một kết nối trọn đời. “Trong một số trường hợp, những tế bào này tồn tại trong cơ thể mẹ trong nhiều năm. Theo nghiên cứu của nhà di truyền học Diana Bianchi, thuộc Đại học Tufts, từng tiết lộ một người mẹ vẫn mang trong mình tế bào của đứa con trai đã 27 tuổi của cô. Không ai biết liệu các tế bào có ảnh hưởng gì đến cơ thể người mẹ hay không, mặc dù một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể góp phần chống bệnh tự miễn dịch – theo báo Live Science.

3. Con gái được dưỡng dục từ những người mẹ có việc làm thường có thu nhập cao hơn khi trưởng thành

“Nhìn chung, công việc của người mẹ phần nào tác động đến hành vi và thành tích học tập của trẻ em ngắn hạn. Và có ích lợi dài hạn. Một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 cho thấy con gái được nuôi dưỡng bởi các bà mẹ đi làm có nhiều khả năng được tuyển dụng khi trưởng thành và có thu nhập cao hơn” – theo Trường Harvard Kennedy.

Con gái được nuôi dưỡng từ những người mẹ làm việc thường có thu nhập cao hơn khi trưởng thành.

4. Nhịp tim của em bé tương xứng với tần số của người mẹ

Trong một nghiên cứu được xuất bản bởi Science Direct, các trẻ 3 tháng tuổi và mẹ của chúng “hài hòai nhịp tim khớp nhau khi các bà mẹ có dấu hiệu âu yếm như mỉm cười. Trẻ con có nhịp tim nhanh hơn người lớn, nhưng các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các cặp mẹ-bé đập nhiều nhịp hơn so với trẻ sơ sinh và phụ nữ không phải là mẹ của chúng”.

Ngoài ra, báo Meredith Small viết trong quyển “Our Babies, Ourselves”: (tạm dịch “Các con chúng ta, là chúng ta”) cho rằng trẻ con và mẹ của chúng có mối liên hệ sinh lý sâu sắc. Trong một nghiên cứu về phản ứng của trẻ sơ sinh đối với các bà mẹ, ông bố và người lạ, một bé gái sơ sinh đã được đưa vào phòng thí nghiệm và đặt trong một chiếc ghế nhựa được che chắn khỏi những phiền nhiễu. Đứa bé được tiếp cận đầu tiên là mẹ, sau đó là cha, và cuối cùng là một người lạ. Theo dõi cho thấy em bé đã đồng bộ nhịp tim với mẹ hoặc cha khi họ đến gần, nhưng đứa trẻ không đồng bộ hóa nhịp tim của mình với người lạ. Dữ liệu cho thấy các em bé và người chăm sóc thường cuốn vào mối quan hệ cân bằng nội môi khi đó em bé thích nghi với cha mẹ để đạt được sự cân bằng nào đó.


Nguồn: lightworkers.com
Dịch: Janebie

Vệ sinh tinh thần mùa dịch Corona

Đại dịch Coronavirus đang đảo lộn hầu hết mọi phần cuộc sống, cả trong và ngoài công việc. Và một trong những mối quan tâm lớn nhất của tôi trong cơn đại dịch này là ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe tinh thần của các bác sĩ lâm sàng.

Nguồn: Pexels

Là một cán bộ cấp cao trong phòng ban Tai nạn và Cấp cứu (A&E), tôi từng bị trầm cảm. Lúc này, tôi lo lắng về nguy cơ gây ra bởi Coronavirus đối với sức khỏe tinh thần hơn là sức khỏe thể chất của tôi.

Ảnh hưởng của Coronavirus tới tinh thần

Đại dịch có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của các bác sĩ lâm sàng bằng nhiều cách. Chúng ta đang chứng kiến số lượng bệnh nhân leo thang nhanh chóng và nhiều người chết trong vòng tay của y bác sĩ thay vì gia đình họ. Chúng tôi trải nghiệm cảm giác bất lực đáng sợ khi đứng trước tình trạng không có cách điều trị, và khi các chính phủ thế giới phải đấu tranh ngăn chặn dịch bệnh bằng các sự can thiệp cực đoan. Chúng tôi liên tục bị bắn phá và choáng ngợp bởi hàng loạt thông tin từ các cơ quan báo chí, các cuộc họp báo, truyền thông xã hội, các nhóm WhatsApp và các ấn phẩm tạp chí, khiến việc tan ca trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Và giống như phần còn lại của cả thế giới, chúng tôi cảm nhận sự cô đơn của cách ly xã hội và sự cô lập bản thân. Vậy làm thế nào chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình trong cuộc khủng hoảng Coronavirus?

Tầm quan trọng của giữ tinh thần khỏe mạnh

John Wyatt, một bác sĩ tư vấn chuyên khoa thần kinh, giáo sư nghiên cứu khoa học, đã ủng hộ tầm quan trọng của việc làm sạch tinh thần hàng ngày:

Tất cả chúng ta đều biết cần vệ sinh thân thể để duy trì sức khỏe. Làm sạch tinh thần cũng giống vậy, đó là việc có ích. Điều đó có nghĩa là kiểm soát nội dung của những suy nghĩ và chọn lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực, lành mạnh hơn là những gì tiêu cực, gây tổn hại và không lành mạnh. Và đã làm được một ngày, không có nghĩa là hôm nay và những ngày sau đó không còn trọng. Cần kỷ luật hàng ngày để giữ cho cuộc sống tinh thần khỏe mạnh.

Kinh Thánh đưa ra một minh họa tuyệt vời về làm sạch tinh thần trong sách Phi-líp chương 4 câu 8 nói: “Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến”.

Nguồn: Vnexpress

Đó là một danh sách thú vị, bắt đầu bằng sự thật. Làm sạch tinh thần bắt đầu bằng việc tập trung vào sự thật và hiện thực hơn là dối trá và tưởng tượng. Tất nhiên, điều này bao gồm sự thật về tình yêu thương và chăm sóc vô điều kiện của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, sự chấp nhận của Ngài với chúng ta trong Đấng Christ và sự tha thứ vô hạn mà Ngài ban cho. Kế tiếp, đến điều đáng trọng, lẽ phải và trong sạch. Đây là tất cả các khía cạnh của lòng tốt. Chúng ta được kêu gọi tập trung suy nghĩ của mình vào mọi thứ tốt đẹp và tinh khiết về mặt đạo đức. Cuối cùng, là tất cả mọi thứ đáng yêu chuộng, xuất sắc và hấp dẫn. Đây là tất cả các khía cạnh của vẻ đẹp.

Những điều này rất hữu ích cho việc duy trì sức khỏe tinh thần tốt. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể lấp đầy tâm trí với sự thật, lòng tốt và vẻ đẹp trong thời gian Coronavirus?

Sự thật

Suy ngẫm về sự thật liên quan đến việc lọc bỏ những thứ linh tinh và tiếng ồn gây nhiễu tâm trí chúng ta. Rõ ràng cập nhật các hướng dẫn y tế và thông tin từ chính phủ mới nhất là rất quan trọng. Nhưng cũng nên khôn ngoan và cẩn thận về việc chúng ta dành bao nhiêu thời gian để lướt xem các trang truyền thông xã hội và đọc các bình luận. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta sẽ được hưởng lợi từ việc kỷ luật bản thân bằng cách tắt màn hình thiết bị đi.

Hễ điều gì chân thật, điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến.

Lòng tốt

Truyền thông xã hội đang bão hòa với số liệu thống kê đáng buồn và dự báo đầy bất an. Nhưng giữa nỗi đau của đại dịch, có những câu chuyện tích cực để biết ơn và ăn mừng. Cộng đồng đã cùng nhau chăm sóc người bệnh và khó khăn. Các quốc gia hỗ trợ nhau dù khác biệt thể chế. Mọi người đang dành thời gian để hỏi han bạn bè dù xa cách về địa lý. Và môi trường tự nhiên được làm sạch một cách không thể ngờ. Mặc dù chúng ta không thể trốn tránh nỗi đau và sự đau khổ của đại dịch, chúng ta vẫn có thể suy nghĩ về những sự kiện tốt và đáng khích lệ này.

Vẻ đẹp

Chúng ta không thể đến thăm các phòng trưng bày nghệ thuật hoặc nhà hát, nhưng chúng ta vẫn có thể lấp đầy tâm trí bằng vẻ đẹp. Hầu hết chúng ta hiếm khi có thời gian chơi nhạc, vẽ tranh hoặc xem phim. Nhưng với khoảng trống do lịch trình bị hủy, chúng ta có cơ hội để tận dụng sự tĩnh lặng của việc cách ly xã hội, để thưởng thức vẻ đẹp của âm nhạc, nghệ thuật hoặc văn học hay nấu ăn tại nhà.

Nguồn: Pixabay

Kết luận

Là Cơ đốc nhân, chúng ta tin rằng sự thật, lòng tốtvẻ đẹp được tìm thấy đầy dẫy và trọn vẹn qua thông điệp Phúc Âm của Chúa Giê-xu được gợi nhớ trong suốt tuần lễ Phục Sinh. Vì tình yêu dành cho chúng ta, Ngài từ Thiên Đàng xuống trần gian để chịu đựng nỗi đau và sự đau buồn của chúng ta cho đến khi chết. Sau đó, Chúa đã đánh bại cái chết và sống lại vinh quang vào buổi sáng Phục Sinh đầu tiên. Điều trung thực nhất, tốt nhất và đẹp đẽ nhất mà chúng ta có thể lấp đầy tâm trí hàng ngày chính là Tin Tốt Lành của Chúa Giê-xu.

Khi đại dịch xảy ra, tôi lo sợ về ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe tinh thần của tôi, bạn bè và đồng nghiệp. Những ngày này sẽ là thử thách cho tất cả chúng ta vì nhiều lý do. Nhưng tôi cũng tin rằng một trong những vũ khí tốt nhất chống lại Coronavirus là giữ vệ sinh thường xuyên và kỷ luật – cả về thể chất lẫn tinh thần!


Nguồn: CMF Blogs
Bài: Benjamin Chang
Dịch: Janebie

Bạn sẽ làm gì khi không còn Covid-19?

Công ty tạm ngưng hoạt động, nhiều dự án phải tạm hoãn, cũng như rất nhiều người, tôi rơi vào tình trạng thất nghiệp, trở thành một “đầu bếp” tại nhà. Nhưng, dịch bệnh rồi sẽ qua đi và mọi dự định cá nhân sẽ được tiếp tục.

Ảnh nguồn Pexels, bởi Breakingpie

“Bạn sẽ làm gì trước tiên khi hết dịch?” Đó là câu hỏi rất thực tế mà chúng ta bắt gặp trên các kênh truyền thông xã hội vào những ngày qua. Tuy câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại đánh vào đúng tâm lý của nhiều người. Bởi vì tất cả những kế hoạch cho công việc, việc học hay một dự định nào đó cho bản thân trong vài tháng tới… đều phải tạm hoãn vô thời hạn và với “đôi chân thích đi” của tôi thì việc này không mấy dễ dàng.

Tôi vừa tìm được một công việc khá phù hợp với bản thân, tôi yêu thích nó và ấp ủ nhiều dự định trong đầu về công việc này. Ngỡ rằng mọi chuyện sẽ được thuận lợi, nhưng rồi tôi phải dừng lại trong sự tiếc nuối khi chỉ mới bắt đầu công việc được vài tháng. Mặc dù biết rằng, đó không phải là chuyện chỉ riêng mình tôi gặp phải, nhưng chắc chắn là sẽ buồn xen lẫn tiếc nuối.

Vài tháng chỉ là giai đoạn để bắt đầu cho một công việc mới, những mong muốn được cống hiến, thỏa sức đam mê cho công việc… rất nhiều thứ còn dở dang, chưa kịp thực hiện thì tôi đã “bị dừng công việc”. Những dự định cho bản thân cũng từ đó mà tạm ngưng, tâm trạng lúc đó giống như bầu trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ bỗng dưng mây đen kéo đến và rồi một cơn mưa ngang qua. Tôi vẫn tích cực, vì khi một cánh cửa này khép lại thì sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra, biết đâu sẽ đẹp hơn cánh cửa đã khép.

Đã quen rồi những ngày gặp mặt đồng nghiệp, bạn bè để cùng ăn trưa, tám chuyện hay những buổi cà phê… Bây giờ thì tuyệt đối không được la cà phố xá, chỉ ra đường khi cần thiết, vì sự an toàn của bản thân và hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Thay vì gặp mặt trực tiếp, giờ chỉ có thể nhìn nhau qua ảnh đại diện trên facebook hoặc những lần gọi video.

Chúng ta không ai biết trước được ngày mai, mọi thứ bị tạm hoãn “cho đến khi có thông báo mới”, vì Covid-19. Nhưng đừng thất vọng, “sau cơn mưa, trời lại sáng”, dịch bệnh cũng sẽ qua, rồi những mong muốn, dự định lại tiếp tục được thực hiện. Thời gian ở nhà chính là cơ hội để tiếp tục tự học, đầu tư, nuôi dưỡng cho những dự định của bản thân được lớn hơn và có động lực, quyết tâm thực hiện.

Ảnh nguồn unsplash, bởi Saulo Mohana

Đi làm cả ngày, nên hầu như chúng ta ít quan tâm đến sức khỏe của chính mình, tôi cũng vậy. Cả ngày ngồi làm việc tại văn phòng đã khiến vùng bụng của tôi thêm vài cân mỡ thừa, đôi khi lại đau mỏi ở lưng và vai. Bước qua đầu tháng kế tiếp, tôi dự định sẽ đi tập gym để nâng cao sức khỏe, giày thể thao và quần áo đã chuẩn bị xong. Thế mà, chưa bước đến phòng tập, bộ quần áo còn chưa kịp mặc thì đã phải ở nhà.

Chính vì “ở nhà là yêu tổ quốc” nên tôi có nhiều thời gian dành cho gia đình, thưởng thức những bữa ăn cùng người thân mà tôi vẫn hay bỏ lỡ. Tôi thường về đến nhà khi mọi người đã dùng xong bữa tối hoặc ăn bên ngoài vào những ngày cuối tuần cùng bạn bè. Tôi nhận ra, gia đình vẫn là tổ ấm quý báu nhất mà chúng ta vẫn thường hay quên đi vì sự bận rộn của chính mình. Tôi trò chuyện cùng mẹ nhiều hơn, gần gũi với nhỏ em vẫn còn đang “nghỉ tết”, chơi đùa cùng đứa cháu trai, khiến cho tôi cảm giác như được trở về với những ngày tháng còn là đứa trẻ không lo âu, suy nghĩ. Không biết thời gian được ở gần với gia đình đến lúc nào, vì mọi hoạt động sẽ trở lại và tôi cũng quay lại với những việc thường ngày khi hết dịch. Có lẽ, đây là những giây phút quý báu chúng ta cần trân trọng vì được bên cạnh những người thân yêu. Nếu có ai đó phải hủy bỏ chuyến đi du lịch cùng gia đình vì Covid-19, thì hãy xem đây là thời gian được “nghỉ dưỡng” tại nhà.

“Bạn sẽ làm gì khi hết dịch?”
Tôi sẽ đi cắt lại mái tóc. Tiếp theo là tìm một công việc ở một công ty mới hoặc sẽ quay lại công ty cũ nếu bộ phận nhân sự gọi điện đến và ngỏ lời mời trở lại làm việc. Tìm một công việc đúng với sở trường, chuyên môn và khả năng của bản thân không phải là chuyện dễ và tìm việc làm chính là ưu tiên hàng đầu của tôi khi hết dịch. Nhưng để tạo ấn tượng tốt đối với nhà tuyển dụng, thì không thể nào đi phỏng vấn với một mái tóc rối bời.

Khi có được một công việc và mức thu nhập ổn định thì tôi mới có đủ khả năng để tiếp tục thực hiện những dự định tiếp theo trong việc nâng cao kiến thức chuyên môn, học thêm những khóa học để hỗ trợ cho công việc và thậm chí là một chuyến đi du lịch… Chắc chắn sẽ có rất nhiều điều cần được thực hiện sau một kỳ nghỉ dài, hãy lên kế hoạch để những dự định không bị động và trì hoãn khi hết dịch.

Ảnh nguồn Unsplash, bởi Chander R

Để cơ thể bạn có một hệ miễn dịch tốt, ngăn ngừa mọi sự tấn công của virus từ môi trường bên ngoài và rèn luyện để nâng cao sức khỏe là điều rất cần thiết. Bảo vệ sức khỏe không chỉ trong mùa Covid-19 mà còn cả những ngày thường, có sức khỏe chúng ta mới tiếp tục làm việc và thực hiện những mong muốn trong cuộc sống. Dành thời gian tập thể dục mỗi ngày là cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe, thư giãn và giúp não bộ hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần có sự cân bằng giữa thời gian làm việc và các mối liên hệ với bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là với những người thân trong gia đình. Sau khi hết dịch, là lúc bạn và tôi cần cân bằng lại thời gian với công việc, học tập, bạn bè và nhất là gia đình.


bởi Nguyễn Trường

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT VUI MỪNG, THOÁT KHỎI CÁI CHẾT, HỌ ĐƯỢC PHỤC SINH

Bạn có bao giờ tự hỏi: Niềm vui tột cùng của một người có thể là gì? Giây phút vui mừng nhất trong đời bạn là lúc nào?

Nguồn: vnexpress.net

Họ reo hò “Vui quá, vui quá… âm tính rồi…!”
Họ vui mừng vì họ không mang trong người con vi-rút kinh khủng ấy nữa.

Trong cơn lốc của đại dịch COVID-19, chúng ta bị bủa vây bởi những lo lắng, hoảng sợ, và bất an. Nhưng giữa cơn lốc đó, tia sáng hy vọng đã đến: Tin về những người bệnh nhân được bình phục và xuất viện khỏe mạnh.

Bạn có thấy niềm vui đó thật đặc biệt không?

Rất nhiều bệnh nhân khi bước ra khỏi khu cách ly điều trị bệnh đã vô cùng xúc động và cảm ơn những y bác sĩ đã cứu họ từ cõi chết trở về, cho họ một sự sống thứ hai. Niềm vui khi được chữa khỏi bệnh tật, được thoát khỏi sự chết rình rập thật đặc biệt.

Có rất nhiều khoảng khắc chúng ta trải nghiệm sự vui mừng bước đi trong đời. Khoảnh khắc vui mừng đơn sơ của con trẻ khi được ăn những viên kẹo yêu thích. Vui mừng khi thi đậu vào ngôi trường mơ ước. Vui mừng khi được lên lương. Vui mừng được kết hôn với người mình yêu thương. Vui mừng bên mâm cơm cùng gia đình sau ngày làm việc vất vả…

Nguoi mac Covid-19 om nhau khi duoc cong bo khoi benh hinh anh 7 7_27_benh_nhan_ra_vien_zing7.jpg
Nguồn: Zingnews

Bạn nghĩ sao nếu trải nghiệm khoảnh khắc của niềm vui lớn nhất?

Nếu chúng ta nói niềm vui khi được khỏi bệnh là niềm vui lớn nhất thì đồng nghĩa với việc bệnh tật là thứ đáng sợ với chúng ta phải không? Rõ ràng vậy, vì bệnh tật dẫn đến sự chết. Cái chết làm chúng ta tê liệt trong sợ hãi.

Có một thứ vi-rút khác còn đáng sợ hơn cả SARS-CoV-2. Vi-rút này đáng sợ bởi lẽ nó tồn tại ở bên trong mỗi người chúng ta, nhưng đa số chúng ta không nhận biết nó, hoặc phớt lờ nó, hoặc chấp nhận nó. Nó có sức mạnh hủy hoại và khiến con người đến sự chết vĩnh viễn, còn kinh khủng hơn cả con COVID-19…

Tên vi-rút là “TỘI LỖI”.

Nghe đến “TỘI” thường chúng ta sẽ nghĩ đến những hành vi phạm tội gây nguy hiểm đến xã hội như giết người, cướp của, hãm hiếp, bắt cóc, tống tiền v..v… Tuy nhiên, có những thứ tội thoáng nhìn qua chúng ta tưởng chừng như chúng không gây hại, không sao đâu, nhưng cuối cùng nó dẫn đến kết cục của sự chết.

“Sự chết” ở đây không phải chỉ là cái chết về thể chất, nó là sự chết trong tình cảm, trong hôn nhân gia đình, trong mối quan hệ với cha mẹ, bạn bè hoặc sự chết trong sự nghiệp, tài chính… Nó là một sợi dây trói vô hình khiến cuộc đời của chúng ta phải đắm chìm trong đau khổ, trong tuyệt vọng, bất an, thà chết đi còn hơn sống.

Bạn hãy thử suy ngẫm nhé:
Lừa dối, ngoại tình sẽ đem đến sự chết trong cuộc hôn nhân.
Hỗn xược không vâng lời làm chết đi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.
Lời nói xấu, đoán xét người khác làm chết đi mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp…

Vi-rút tội lỗi thực sự đem đến kết quả sự chết như vậy thì chẳng phải sẽ có một niềm vui mừng rất lớn khi được chữa khỏi con vi-rút này?

Sự vui mừng đó là niềm vui của một người được tha thứ và thoát khỏi mọi tội lỗi, của một người đã bị lãnh án tử hình mà được ân xá, của một người tưởng như đã chết mà nay lại được sống! Đây chính niềm vui đặc biệt của một người khi hiểu và nhận biết về ý nghĩa của sự Phục Sinh.

Nguồn: cruxnow.com

Lễ Phục Sinh là ngày mà những Cơ Đốc nhân trên toàn thế giới vui mừng kỉ niệm vì đó là ngày mà Chúa Giê-xu đã từ kẻ chết sống lại. Chúng ta hẳn đều biết rằng Chúa Giê-xu đã Giáng sinh để cứu nhân loại. Ngài đã sống trong thế gian này 33 năm nhưng sau đó Chúa đã phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Khi Chúa bị treo trên thập tự giá, những người theo Ngài đều vô cùng ngạc nhiên và đau buồn. Họ không thể hiểu được vì sao Chúa lại chết? Chúa đã chết rồi thì làm sao có thể cứu rỗi nhân loại được nữa đây?

Đúng là Chúa đã phải chịu chết một cách đau đớn trên thập tự giá để trả cái giá của tội lỗi cho nhân loại. Thế nhưng Ngài không chết mãi! Ba ngày sau khi Chúa Giê-xu chết, người ta đã vô cùng bàng hoàng và ngạc nhiên khi nghe tin Chúa Giê-xu đã sống lại (đã phục sinh) từ kẻ chết. Đây là điều vô cùng kinh ngạc với toàn bộ loài người vì từ trước đến nay chưa từng có một ai sống lại từ kẻ chết. Sự sống lại (phục sinh) của Chúa Giê-xu đồng nghĩa với việc Chúa Giê-xu đã vượt qua sự chết và Ngài có thể làm cho những điều đã chết được sống lại. Điều này cũng có nghĩa là Chúa Giê-xu có thể khiến cho những điều đã “chết” trong cuộc đời của chúng ta được sống lại. Những mối quan hệ đã chết, những lãnh vực đã hoàn toàn mất hy vọng thì Chúa đều có thể khiến cho nó được sống lại một lần nữa!

Nguồn: Unsplash

Nhưng có một điều kiện để chúng ta được kinh nghiệm sự phục sinh của Chúa Giê-xu trên cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta cần ăn năn những tội lỗi, những sai lầm mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ.

Bạn ơi, hãy ăn năn những lỗi lầm của mình, hãy đến với Chúa Giê-xu để Ngài giúp bạn được phục hồi lại trong các mối quan hệ, trong bất cứ lãnh vực nào đang gặp khó khăn trong cuộc đời của bạn! Bạn sẽ trải nghiệm niềm vui lớn nhất, thoát khỏi sự chết, từ ngày hôm nay cho đến đời đời!


bởi Quỳnh Mai

Chặn đứng sợ hãi, lan truyền hy vọng

Sợ hãi đang bao trùm khắp nơi như dịch Covid-19 trong thời gian khó khăn này. Nhưng niềm tin vào điều tốt đẹp sẽ đến, ngay cả từ những điều chúng ta không thể kiểm soát, chính là liều thuốc hy vọng mà chúng ta đang cần.

Nguồn: convivium.ca

Càng lớn, tôi càng đam mê khủng khiếp những vấn đề liên quan đến bệnh tật, đau ốm. Về sau tôi đã đến bệnh viện Nhi đồng rất nhiều lần. Làm công việc phẩu thuật trong bệnh viện chắc hẳn đã để lại trong tôi dấu ấn tâm lý, tôi vừa kinh hãi vừa vô cùng tò mò về bệnh tật và ảnh hưởng của nó đối với cơ thể con người.

Bộ phim Contagion (Sự Truyền Nhiễm) năm 2011 có một dòng giới thiệu mà tôi thấy vừa như lời tiên đoán vừa hợp lý: “Không có gì lây lan như nỗi sợ hãi”. Bộ phim xoay quanh những nỗ lực tìm kiếm nguồn gốc và cách chữa một căn bệnh bắt nguồn từ Trung Quốc và cách mà các quan chức y tế chạy đua để tìm hiểu thêm về căn bệnh này.

Ngoài cuộc đua hồi hộp để theo dõi loại virus biến đổi nhanh chóng, phần yêu thích của tôi về bộ phim là khía cạnh con người. Khi căn bệnh lây lan, mọi người trở nên sợ hãi và không tin tưởng nhau. Sự hoảng loạn lan rộng, xã hội trở nên nặng nề hơn và cuối cùng bị tê liệt vì tỷ lệ tử vong tăng vọt và mọi người tự cô lập lẫn nhau.

Nguồn: vnreview.vn

Tất nhiên đây chỉ là một bộ phim tâm lý xã hội về dịch bệnh và nỗi sợ hãi. Nhưng những dòng giới thiệu vẫn áp dụng được cho ngày hôm nay.

Không có gì lây lan như nỗi sợ hãi.

Cơn dịch lây lan đáng kể đầu tiên mà tôi nhớ là đại dịch H1N1 năm 2009, khi một vài đứa trẻ trong lớp sáu của tôi cáo buộc tôi mang bệnh vì tôi là người Mexico. Họ cô lập tôi và tôi chỉ có thể quay cuồng trong nỗi hoang mang bởi vì những con người thường lo lắng và sợ hãi dịch bệnh đang liên kết tôi với căn bệnh mà chẳng liên quan gì đến tôi – ngoại trừ nguyên quán của tôi là nơi bắt nguồn của virus.

Nhưng giai đoạn này đã dạy tôi rằng sự phấn khích hoặc sợ hãi về một căn bệnh truyền nhiễm có thể dẫn đến việc vội vã đưa ra kết luận phi lý và liều lĩnh. Điều này đã xảy ra với dịch Ebola, và bây giờ là khắp mọi nơi vì Covid-19.

Tôi thừa nhận rằng đã có lúc quan tâm và “hứng thú” khi nghe về loại Virus Vũ Hán ở Trung Quốc, hay khi xem báo cáo về các quốc gia mới xuất hiện dịch bệnh. Nhưng một khi dịch Covid-19 đi vào thành phố của tôi, chúng tôi phải làm việc ở nhà, trường học đóng cửa và mối đe dọa trở thành một thực tế. Dường như mọi thứ đều ngưng trệ chỉ trong một ngày.

Sự phấn khích hoặc sợ hãi về một căn bệnh truyền nhiễm có thể dẫn đến việc vội vã đưa ra kết luận phi lý và liều lĩnh.

Trong khi các kênh truyền thông “được mùa” tin tức thì vô số người đang sợ hãi. Và giữa đám đông người tích trữ giấy vệ sinh và nước rửa tay, vẫn có những người đang cố gắng lấp đầy phương tiện truyền thông xã hội của họ bằng những thông tin hữu ích để làm dịu nỗi sợ hãi, và cũng không thiếu những người tìm cách chính trị hóa đại dịch này. Tôi tự hỏi điều gì có thể dẫn hướng tôi khỏi giai đoạn báo động này?

Hai điều: lẽ thường tình và hy vọng.

Lẽ thường chính là ý thức mà tôi thực sự kiểm soát được: tôi có trách nhiệm với sức khỏe cá nhân của mình và cả giảm thiểu rủi ro cho những người xung quanh. Điều này có nghĩa là lắng nghe các quan chức y tế phản ứng với dịch Covid-19, cũng như tự ý thức giữ vệ sinh và các quy tắc sạch sẽ. Mục tiêu là góp phần để đối phó với đại dịch. Điều này cũng có nghĩa là từ chối mọi khuynh hướng sợ hãi vô lý hay những hành động xuất phát từ nỗi sợ, thay vào đó là hành động dựa trên thực tế của những gì thực sự diễn ra sau sự kiện Covid-19.

Không có gì chặn đứng nỗi sợ hãi bằng hy vọng.

Hy vọng, cụ thể là niềm hy vọng trong Cơ đốc, có nghĩa là tin tưởng rằng điều tốt đẹp sẽ đến từ những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Tin tưởng rằng Chúa sẽ ban sự kiên cường cho những người đang chịu đau đớn, ban sự vững an cho những người gặp rủi ro, an ủi những người đau buồn, mất mát và ban khôn ngoan cho những người đang trực tiếp ngăn chặn dịch bệnh Covid-19. Hy vọng có nghĩa là luôn nhắc nhở bản thân rằng ý muốn Chúa là tốt đẹp, rằng tôi có thể mạnh mẽ và can đảm nhờ Ngài, ngay cả khi tôi là một sinh viên hay công nhân thất nghiệp.

Dịch bệnh này sẽ qua. Và thời gian khủng hoảng này sẽ hết.

“Không có gì lây lan như sợ hãi”, nhưng không có gì chặn đứng nỗi sợ hãi bằng hy vọng.

Bây giờ không phải là lúc để hoảng loạn hay sợ hãi. Bây giờ là lúc để có trách nhiệm, sống có lương tâm, ý thức và hy vọng. Hãy để hy vọng là điều duy nhất chúng ta lan truyền trong thời kỳ bệnh tật và sợ hãi.

“Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi”. (sách Giô-suê chương 1 câu 9)


Nguồn: convivium.ca
Dịch: Janebie

7 cách để lan truyền hy vọng và sức khỏe (thay vì nỗi sợ và mầm bệnh)

Trong thời kỳ khủng hoảng, bạn chỉ được chọn một: hoặc tạo thêm nan đề, hoặc góp phần giải quyết vấn đề. Để có thể giải quyết vấn đề, bạn cần nhiều hành động hơn là chỉ tìm kiếm câu trả lời. Nó bao gồm cách bạn tiếp cận cuộc khủng hoảng, cách bạn quản lý phản ứng của mình và cách bạn cư xử với người xung quanh.

Nguồn: newearthpulse.wordpress.com

Tôi viết bài này khi thế giới đang đối mặt với đại dịch. Coronavirus mới này lây lan nhanh chóng kèm theo đó là gia tăng những điều không xác thực và mối nghi ngờ. Hầu hết mọi người không thể suy nghĩ hay hành động đúng đắn khi bị căng thẳng hoặc hoảng loạn. Thế còn bạn? Bạn đang góp phần vào căng thẳng và hoảng loạn? Hay bạn đang lan truyền sự trấn an và khích lệ? Phản ứng của bạn ảnh hưởng rất nhiều đến mọi người xung quanh.

Những cảm xúc tích cực (như kính nể, hạnh phúc, thỏa lòng và biết ơn) thúc đẩy hệ thống miễn dịch. Cảm xúc tiêu cực và căng thẳng làm tăng cortisol, gây ức chế hệ thống miễn dịch. Vì vậy, bạn thực sự có thể làm cho thế giới trở thành một nơi lành mạnh hơn khi bạn kiểm soát phản ứng của mình và lan truyền niềm hy vọng cùng sự khỏe khoắn thay vì nỗi sợ hãi.

Dưới đây là 7 cách để làm điều đó:

1. Xây dựng khả năng miễn dịch với điều tiêu cực

Trước tiên hãy kiểm soát những gì diễn ra trong đầu của bạn. Khi bạn thấy mình đang suy tư về những lo lắng hoặc thất vọng, hãy nhẹ nhàng ra lệnh cho giọng nói trong đầu dừng lại và tìm một điều gì đó để phân tán bộ não của bạn. Hãy cẩn thận với cách sử dụng thời gian và cách nuôi dưỡng tâm trí của bạn. Có câu nói: “Suy nghĩ chính là kết quả của những gì bạn dung nạp vào”. Nếu mạng xã hội hoặc tin tức khiến bạn cảm thấy tức giận hay lo lắng, hãy chuyển sang một nguồn thông tin khác có tính gây dựng hơn.

Đừng để cảm xúc của người khác ảnh hưởng bạn. Đối với tôi điều này thật khó. Khi người mà bạn quan tâm có phản ứng cảm xúc mạnh mẽ, thật khó để không bị ảnh hưởng, đặc biệt là khi bạn là người nhạy cảm, dễ cảm thông với người khác. Đừng cố gắng đồng hóa với cảm xúc của người khác. Hãy để họ cảm nhận đầy đủ cảm xúc của họ mà không biến nó thành cảm xúc của bạn.

2. Tươi cười

Gần đây, một người bạn của tôi chia sẻ rằng cô ấy tiếp nhận mọi việc với một chút suy xét và một chút hài hước. Tươi cười làm tăng tâm trạng và sức khỏe của bạn. Và nụ cười thường dễ “lây lan” với thông điệp rằng “chúng ta chung lưng đấu cật với nhau”. Chúng ta cần điều đó ngày nay. Không phải chúng ta tươi cười trong mọi tình huống. Tuy nhiên, một chút vui vẻ giúp mọi người giữ bình tĩnh và thư giãn.

Nguồn: Unplash

3. Chia sẻ thông điệp tích cực

Căng thẳng có thể dẫn đến góc nhìn phiến diện, khiến bạn chỉ nhìn thấy nan đề và lỗi lầm. Hãy luôn nhớ động viên, khen ngợi và cảm ơn người khác. Những hành động nhỏ đó có càng ý nghĩa hơn trong thời gian khó khăn.

Chia sẻ thông tin với người khác cũng giúp truyền tải thông điệp tích cực. Thông tin đó có thể là trung dung, hoặc thậm chí là tiêu cực, nhưng hành động thông báo cho người khác bày tỏ rằng họ quan trọng và bạn không chỉ nghĩ về bản thân mình.

4. Luôn trong “tầm với” của nhau

Trong trường hợp của loại virus này, mọi động chạm (dù chỉ là khuôn mặt của bạn) cũng không được khuyến khích. Cách ly xã hội đang được thúc mạnh, nhưng tôi thích mệnh đề ‘cách ly thể chất’. Hãy giữ khoảng cách với người xung quanh, nhưng ĐỪNG xa cách với xã hội. Hãy tìm cách khác để kết nối: vẫy tay, mỉm cười, nói chuyện điện thoại, hay hẹn gặp nhau qua cuộc gọi video.

Luôn luôn có một điều gì đó bạn có thể biết ơn.

Thông thường, các cộng đồng gần nhau hơn khi đối mặt với một thảm họa. Trong tình huống hiện tại, mọi người đang quay lưng lại với nhau. Bạn cần phải làm như vậy về thể chất, nhưng hãy làm ngược lại về mặt xã hội. “Chúng ta không từ bỏ một ai. Chúng ta là tất cả những gì chúng ta có. Hãy luôn vững vàng, dũng cảm, tử tế. Yêu thương nhau. Và lan tỏa sự bình tĩnh”.

Và khi mọi việc trở nên ổn hơn (khi bạn ở nhà an toàn với gia đình khỏe mạnh của bạn, hoặc khi dịch bệnh này đã qua), một cái ôm hoặc một cái vỗ nhẹ vào lưng truyền đạt nhiều hơn mọi từ ngữ. Hồi thập niên 80 khi Công nương Diana đến thăm các nạn nhân AIDS, bà thực sự nắm tay họ mà không đeo găng tay, bà phá tan những quan niệm sai lầm tràn lan về căn bệnh này. Điều đó đã truyền đạt lòng trắc ẩn và hy vọng cho những người mà bà đến thăm và gửi một thông điệp đến toàn thế giới.

Ngay cả khi bạn không thể đến gần ai, cũng hãy giữ liên lạc.

5. Luyện tập lòng biết ơn

Chúng ta khó có thể biết ơn về mọi thứ (một đại dịch là một ví dụ tuyệt vời), nhưng chúng ta có thể biết ơn trong mọi khoảnh khắc, như là bày tỏ sự biết ơn với những người đang đối mặt với trở ngại khủng khiếp của dịch bệnh thay cho chúng ta. Luôn luôn có một điều gì đó bạn có thể biết ơn. Nhận ra những điều đó mang lại cho bạn sự bình yên và vững tâm. Và khi bạn chia sẻ những gì bạn biết ơn, bạn truyền lại những lợi ích của lòng biết ơn đối với họ.

Nguồn: Unplash

6. Làm việc thiện

Bất cứ khi nào bạn lo lắng hay tức giận, hãy làm gì đó. (Đừng trút giận trên phương tiện truyền thông xã hội). Than phiền chỉ khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Nhưng một việc tốt giúp tăng sự tự tin, tâm trạng và thậm chí là sức khỏe của bạn! Nó giúp bạn giải thoát khỏi tâm trạng tồi tệ và cải thiện tình hình.

Ngay bây giờ, có nhiều cơ hội để làm việc thiện. Các bữa ăn từ thiện, nơi cứu trợ người nghèo, trại mồ côi… đều đang cần lượng lớn mạnh thường quân. Các bệnh viện vẫn cần máu từ những người khỏe mạnh. Hay đơn giản là mua thực phẩm giúp người hàng xóm khó khăn. Có rất nhiều cách để đóng góp.

Và đừng quên làm điều tốt cho chính mình. Ăn ngon, ngủ ngon và chăm sóc bản thân trong những lúc căng thẳng. Điều đó giúp ích rất nhiều trong việc kiểm soát phản ứng của bạn và lan truyền sự vững tâm.

7. Hít thở sâu

Hít thở sâu loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và giải phóng năng lượng bình tĩnh vào hệ thần kinh của bạn. Nó tạo ra một bầu không khí an toàn cho những người xung quanh và gửi thông điệp rằng bạn đang kiểm soát tốt. Các kiểu thở cũng dễ lây lan. Vì vậy, hãy thở sâu giữa sự hỗn loạn; nó có thể thay đổi nhiệt độ cảm xúc của toàn bộ phòng, nhóm hoặc tổ chức.

Phản ứng căng thẳng quá là điều bình thường khi bạn gặp áp lực. Nhưng hiếm khi sự tức giận hay sợ hãi cứu vãn được tình hình. Thế giới cần bạn ở tình trạng tốt nhất. Với bảy lời khuyên này, bạn có thể cải thiện trạng thái cảm xúc của chính mình và tạo ra sự thay đổi tích cực trên thế giới.

Hãy chăm sóc bản thân! Chăm sóc người khác! Lan truyền sự tự tin, bình tĩnh, hy vọng, sức khỏe và cảm hứng!


Nguồn: Rachel Beohm
Dịch: Janebie


Bạn ở nhà làm gì?

Những ngày qua, “hãy ở nhà” như là câu khẩu hiệu kêu gọi mọi người cùng nhau ngăn chặn sự lây lan của virus Covid-19 trong cộng đồng. Thế nhưng, vì quen thuộc với việc đến công ty mỗi sáng, giờ phải “buộc chân” ở nhà nên sẽ khiến nhiều người ngột ngạt, khó chịu và cảm thấy chán. Đó là chuyện không của riêng ai. Thế thì, phải làm gì để từng ngày, từng giờ trôi qua tại nhà không phải vô ích?

Ảnh nguồn Pixabay, bởi Alexas – Fotos

1. Có thời gian chăm sóc gia đình

Khi đi làm, bạn buộc phải tập trung vào công việc để hoàn thành thật tốt và thậm chí là có những ngày công việc nhiều đến tận tối mới về đến nhà. Thời gian để quan tâm, lắng nghe, trò chuyện với nhau cũng bị hạn chế. Vì vậy, ở nhà mùa dịch chính là cơ hội để bạn có thêm thời gian chăm sóc cho các thành viên trong gia đình và được gần nhau hơn.

Thay vì mỗi ngày, chúng ta phải ăn bên ngoài, nhân cơ hội được ở nhà hãy vào bếp và chuẩn bị những bữa ăn chất lượng. Thời điểm hiện nay, ăn tại nhà vẫn an toàn hơn và còn tiết kiệm được một khoảng chi tiêu khi mà “nguồn thu” bị thắt chặt. Thay vì phải đi đến tận nơi mua những thứ cần thiết, bạn có thể mua sắm online, không phải ra ngoài mà còn có nhiều ưu đãi.

Dành thời gian để trò chuyện cùng những người thân yêu mà lâu rồi chúng ta không có cơ hội. Vì trong cuộc sống, ai cũng có những mong muốn riêng nên khi lắng nghe nhau sẽ giúp thu hẹp khoảng cách, gắn kết tình thân. Đặc biệt là con cái, chúng có rất nhiều tâm tư mà các bậc làm cha mẹ cần phải lắng nghe. Người lớn đã từng là một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ thì chưa từng là người lớn. Hãy lắng nghe, chia sẻ với con như một người bạn để hiểu được những mong muốn, tâm tư, tình cảm của trẻ. Nhờ trẻ hỗ trợ bạn trong việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là cách tập cho chúng cách sống có trách nhiệm, hay cùng con ôn lại những kiến thức để không bị bỏ quên sau “kỳ nghỉ tết” dài.

Đã bao lâu rồi gia đình không ngồi lại với nhau để xem tivi? Hãy để thời gian này là cơ hội để các thành viên được bên cạnh nhau nhiều hơn. Tổ ấm gia đình là thứ đáng giá nhất và duy nhất với mỗi người, sẽ không có gì sánh được. Chúng ta nên trân trọng quãng thời gian hiện tại, vì sau mùa dịch mỗi người sẽ lại phải bận rộn với công việc, trẻ con cũng phải đến trường.

Ảnh nguồn Unsplash, bởi Alyson McPhee

2. Làm những điều mình yêu thích

Tất nhiên, khi ở nhà, mỗi người sẽ có những sở thích và mục đích khác nhau để làm cho cuộc sống không nhàm chán.

  • Bạn nào có sở thích đọc sách, thì đây là cơ hội để được đọc những quyển sách mình yêu thích. Bù lại khoảng thời gian trước, vì đi học, đi làm nên việc đọc sách bị hạn chế khá nhiều. Đọc sách không chỉ giúp thư giãn mà còn giúp đọc giả có thêm những kiến thức, kỹ năng có cần trong công việc.
  • Nếu bạn có khả năng về nấu ăn, thì đừng bỏ qua cơ hội này để trổ tài làm ra những món ăn, thức uống thật ngon mà còn tăng cường được sức đề kháng. Nấu ăn là cách giải trí tốt nhất để bạn được thư giãn và khám phá thêm về tài lẻ của bản thân.
  • Để tăng cường sức khỏe, bạn có thể tập thể dục tại nhà. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, chỉ cần một bước tìm kiếm thì rất nhiều bài hướng dẫn tập thể dục cho bạn lựa chọn.
  • Với những ai là tín đồ của các bộ phim Hàn Quốc lãng mạn, thì đây là dịp để bạn “cày” sau bao ngày bỏ lỡ vì bận rộn. Nhưng đừng xem bất kể thời gian là ngày hay đêm, điều này rất dễ khiến bạn trở nên thụ động và ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên nhớ, xem phim là cách để bạn giải trí và tốt nhất là bạn cần thiết lập một thời gian cố định trong ngày.
  • Nếu bạn yêu thích ẩm thực và du lịch thì có thể xem các kênh chia sẻ về chủ đề này của các kênh Youtube. Mặc dù không thể đi du lịch trong thời điểm này, nhưng việc xem những điều họ chia sẻ là cách giúp bạn tích lũy được nhiều địa điểm cần đến sau mùa dịch. Bên cạnh đó, bạn cũng biết được những ưu điểm, nhược điểm và đặc sản từng vùng miền. Phải chăng, chúng ta cũng đã tích lũy được một số kiến thức, kinh nghiệm cho dự định về những chuyến đi sắp tới.
Ảnh nguồn Pixabay, bởi mohamed_hassan

3. Ở nhà, bạn làm gì? Tôi thì…

Sẽ “chán” nếu ở nhà từ sáng đến tối chỉ làm mỗi một việc lặp đi, lặp lại. Chính vì vậy, tốt nhất chúng ta nên lên một kế hoạch cụ thể cho bản thân vào mỗi ngày.

Thông thường, sáng sớm não bộ sẽ hoạt động rất hiệu quả, tôi xem đó là thời gian tốt nhất cho việc đọc sách và học thêm một số kỹ năng cần thiết.

Buổi trưa, sau giờ ăn, tôi thường nghỉ ngơi từ 60 phút – 90 phút như mọi ngày đi làm để có sự tỉnh táo tiếp tục khiến mình bận rộn vào buổi chiều. Vốn yêu thích du lịch, ẩm thực nên tôi thường xem những video chia sẻ về những chuyến đi, những món ăn, văn hóa của các vùng miền từ những youtuber. Điều này khiến tôi được hiểu thêm về nền văn hóa trong nước cũng như các nước khác và có thêm một số địa điểm ăn uống sau mùa dịch.

Việc tận dụng khoảng thời gian này để học thêm kiến thức là điều cần thiết để cải thiện bản thân. Tôi thường đọc các bài viết, xem những video chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng liên quan đến tính chất công việc hiện tại. Tất nhiên là cần phải chọn lọc từ những kênh uy tín, chất lượng để đảm bảo nội dung đọc, xem được là chính xác.

Bên cạnh đó, để “pha” thêm một chút dư vị của những ngày ở nhà, tôi sẽ vào bếp để làm một thức uống mình thích. Có ngày tôi sẽ nấu nước chanh, sả, gừng, vì đây được xem là một thức uống khá tốt cho sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh. Thử khả năng pha chế của mình thế nào, tôi làm món cà-phê bọt, loại thức uống cũng được nhiều người trổ tài trong những ngày qua.

Ở nhà để thú vị hay nhàm chán là do bạn lựa chọn. Hãy xem đây là thời gian đáng có khi được ở bên cạnh những người thân yêu, được làm những điều mình thích. Nhưng hãy kỷ luật bản thân để “không thả trôi” chính mình. Nếu bạn lo lắng về thu nhập, thì xem đây là cơ hội để học cách chi tiêu và tiết kiệm.

Hãy tận dụng từng phút giây cuộc sống ban tặng bạn nhé!


bởi Nguyễn Trường

Những thay đổi tích cực mà đại dịch đem đến ngoài cố gắng của con người

Nguồn: rgb.vn

Đại dịch SAR-CoV-2 là cơ hội cho mỗi chúng ta ngồi xuống, nhìn lại với cái nhìn toàn diện hơn.

Tính đến ngày 25/3, trên toàn thế giới đã có khoảng 400.000 người nhiễm bệnh, 17.000 người tử vong vì virus Covid-19 và hàng triệu người đang được cách li theo dõi. Cả thế giới đang gồng mình chống dịch, với rất nhiều người, dịch bệnh là một thảm họa cho nhân loại. Dù vậy, đại dịch cũng là cơ hội cho mỗi chúng ta ngồi xuống, nhìn lại với cái nhìn toàn diện hơn. Hãy xem để thấy rằng bên cạnh những tan thương, nó cũng đang mang lại những thay đổi tích cực ngoài cố gắng của con người!

1. Ô nhiễm môi trường được quét đi như không
Suốt nhiều năm, các nhà chức trách, các tổ chức môi trường, những người yêu môi trường tha thiết kêu gọi mọi người giảm tiêu thụ, giảm sản xuất, giảm xả thải, giảm du lịch ồ ạt để giảm lượng chất thải ra môi trường. Hàng triệu dự án, công trình, phong trào chung tay hành động giảm gánh nặng cho môi trường. Dù như thế thì môi trường vẫn phải oằn mình với ô nhiễm. Nhưng khi đại dịch xảy ra, con người tạm vắng mặt thì trái đất được nghỉ ngơi, môi trường trở nên trong lành hơn.

Trung Quốc, quốc gia được xem là nơi khởi đầu của dịch bệnh, trước khi xảy ra dịch bệnh, màu vàng của khí NO2 (Nitơ điôxít, khí độc màu nâu đỏ là một chất gây ô nhiễm không khí) bao trùm lên bầu khí quyển. Tuy nhiên bầu không khí của Trung Quốc được vệ tinh của NASA và ESA chụp lại từ ngày 10-25/2, lúc này khoảng hơn 1000 ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày, thì bầu trời đã trong xanh hơn. Các chuyên gia ước tính lượng khí NO2 đã giảm 35% so với cùng kì năm 2019.

Hình ảnh nồng độ NO2 (màu vàng) tại Trung Quốc trước và trong đại dịch.
Nguồn ảnh: NASA

Còn ở Ý, đang là ổ dịch lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất châu Âu, thì chỉ sau vài ngày vắng những chiếc thuyền du lịch, vắng bóng con người dòng sông Venice đã trong xanh trở lại sau hơn 60 năm qua. Dù dịch bệnh là điều không ai muốn, nhưng theo hướng tích cực có thể thấy nó đang cứu lấy môi trường. Dịch bệnh nguy hiểm nhưng ít nhất chúng ta đang được hít thở không khí trong lành hơn. Đại dịch là tai họa, nhưng cũng là cơ hội để ta thức tỉnh về cách con người đã đang đối xử với Trái Đất.

Hình ảnh nồng độ NO2 tại Tây Âu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2020.
Nguồn ảnh: European Space Agency

2. Buộc phải chăm sóc cho sức khỏe của cá nhân
Đối diện với đại dịch, chúng ta đã thật sự hiểu rõ một điều: sức khỏe quý hơn vàng. Vì trong lúc này, dù có bao nhiêu tiền bạc, của cải đi nữa cũng chưa chắc đảm bảo chúng ta được an toàn giữa đại dịch. Ngày thường, chúng ta đã bỏ bê sức khỏe thế nào? Ăn uống thiếu hợp lí, lười biếng luyện tập, làm việc quá sức, mải mê kiếm tiền, sử dụng bia rượu, chất kích thích, chìm vào những cuộc vui thâu đêm… Phải chăng khi có nhiều sức khỏe nhất, thì chúng ta lại tàn phá nó để rồi khi đại dịch xảy ra chẳng còn sức để kháng virus. Đại dịch xảy ra là lúc để chúng ta sống chậm lại, có thời gian để suy nghĩ về giá trị của sức khỏe, là lúc chúng ta buộc phải chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Nếu không tự bảo vệ chính mình thì không ai có thể bảo đảm cho chúng ta khỏe mạnh. Sức khỏe là lá chắn an toàn giúp chúng ta bước qua đại dịch. Bản thân mỗi người khỏe mạnh thì gia đình khỏe mạnh, mỗi gia đình khỏe mạnh thì cộng đồng sẽ khỏe mạnh.

Nguồn: Kênh14

3. Thời gian buộc cha mẹ gần con cái mình hơn
Dịch bệnh bùng nổ, trường học đóng cửa, học sinh được nghỉ học. Điều đó có nghĩa là cha mẹ phải dành thời gian chăm lo cho con cái mình nhiều hơn. Lúc trước, nhiều cha mẹ dường như giao trách nhiệm dạy dỗ, chăm sóc con cái cho nhà trường thầy cô thì khi trường học đóng cửa nhiều phụ huynh căng thẳng, than thở vì không biết gửi con ở đâu, lấy thời gian đâu để chăm con? Nhưng chúng ta nên nhớ rằng gia đình phải là nơi đầu tiên và cần thiết nhất, an toàn nhất của những đứa trẻ trong bất kì hoàn cảnh nào. Không gì là không thể vì chỉ cần tình yêu và trách nhiệm cha mẹ sẽ tìm được giải pháp để có thời gian quan tâm, chăm sóc con cái. Nhờ những ngày dịch bệnh cha mẹ có thời gian chơi với con, học với con, tâm sự với con để hiểu con hơn. Bữa cơm gia đình cũng ấm áp, đông đủ hơn vì con không bận đi học thêm, bố không bận đi gặp đối tác… Gia đình được gần nhau hơn và thấu hiểu nhau hơn. Dịch bệnh giúp chúng ta biết yêu quý gia đình hơn, biết quan tâm, chăm sóc đến những người thân của mình.

Nguồn ảnh: Unsplash

4. Cá nhân và cộng đồng, gia tăng ý thức về độ ảnh hưởng, thúc đẩy nhau đóng góp
Có lẽ ngoài chiến tranh thì đại dịch chính là lúc con người cần sự đồng lòng nhất. Chúng ta hiểu rằng trong cuộc chiến chống lại đại dịch này thì không một ai được đứng ngoài cuộc bởi virus không ngoại lệ bất kì ai. Đại dịch giúp chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người đều có kết nối với nhau ảnh hưởng lẫn nhau, mỗi người là một mắt xích trong xã hội vì vậy không thể sống tách rời cộng đồng. Nếu như chúng ta an toàn mà những người xung quanh lây nhiễm dịch bệnh thì liệu rằng chúng có an toàn không? Đại dịch cho chúng ta thấy ý thức cá nhân quan trọng như thế nào, thấy được được những tấm lòng cao cả, những con người chịu hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích cộng đồng…. Cũng từ đó mỗi người chúng ta biết chấp nhận chịu thiệt thòi một chút, nhường nhịn nhau một chút, bớt than thở, bớt chỉ trích… mà thay vào đó là động viên nhau, giúp đỡ nhau vượt qua dịch bệnh. Đại dịch gửi đến thông điệp cho nhân loại về sự chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ vệ lẫn nhau và quan tâm lẫn nhau.

Nguồn: Tiền phong

Dịch bệnh là điều không ai mong muốn nhưng chúng ta không thể tránh khỏi vì nó đang lây lan mạnh mẽ trên toàn cầu. Bên cạnh những đau thương, lo lắng dịch bệnh đã, đang và sẽ mang đến, chúng ta hãy nhìn đến những điều tích cực để biết trân trọng cuộc sống này. Chúng ta không thể biết ngày mai dịch bệnh có lây lan đến bên cạnh mình hay không vì vậy hãy nắm giữ thời gian mình đang có, sống tích cực ngay chính hôm nay. Dịch bệnh rồi sẽ đi qua, hãy bảo vệ bản thân và cộng đồng được an toàn bước qua đại dịch để có thể sống ý nghĩa hơn, tích cực hơn trong những ngày về sau.

Nguồn: Báo Lao Động

bởi Phan Uyên

Hôn Nhân là gì?

Đấng Tạo Hóa tạo nên người nam, người nữ và Ngài thiết lập nên hôn nhân. Thượng Đế cho chúng ta biết lý do và mục đích của hôn nhân là gì.

Nguồn: Pexels

Chỉ có một nguồn gốc duy nhất để bạn có thể tìm hiểu làm thế nào, khi nào, ở đâu và tại sao hôn nhân bắt đầu. Đó là Kinh Thánh – quyển sách được phát hành với nhiều thứ tiếng và số lượng nhiều nhất trên thế giới, nhưng lại rất ít người hiểu được hôn nhân. Tìm đến với Kinh Thánh, bạn có thể hiểu được ý nghĩa của hôn nhân.

Kinh Thánh giải thích mọi sự đã bắt đầu như thế nào.

Đầu tiên, Thượng Đế tạo nên một người đàn ông

Để chúng ta khám phá cội nguồn của hôn nhân, sách Sáng Thế Ký, quyển sách của mọi khởi đầu, phù hợp để bắt đầu. “Thượng Đế lấy bụi đất tạo nên con người. Ngài thổi hơi thở vào lỗ mũi, thì con người trở thành người sống.” (sách Sáng Thế Ký chương 2 câu 7).

Thượng Đế đã tạo ra người đàn ông đầu tiên, là A-đam, từ bụi đất. Lúc đầu, A-đam là con người duy nhất. Thượng Đế ngay lập tức trao cho A-đam trách nhiệm và Ngài hướng dẫn ông cách chăm sóc và giữ gìn khu vườn Địa Đàng (câu 15).

Nhưng người đàn ông chỉ có một mình…

Thế giới nơi A-đam sống rất đẹp và hoàn hảo – ngoại trừ một điều: ông chỉ có một mình.

Thế giới đầy những loài động vật và Thượng Đế cho phép A-đam đặt tên cho tất cả chúng (câu 19). Qua quá trình này, A-đam đã học biết rằng ông khác với thế giới động vật. Ông được tạo nên trong hình ảnh của Thượng Đế – có trí tuệ, khả năng suy luận và sáng tạo. Sau khi hoàn tất việc đặt tên cho các con vật, A-đam chắc hẳn đã nhận ra rằng ông cô đơn như thế nào. Dường như Thượng Đế đã định trước điều này mà A-đam cần nhận ra rõ.

Thượng Đế phán rằng ‘Loài người ở một mình thì không tốt; Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như anh ta” (câu 18). Và thế là Thượng Đế lấy một trong những chiếc xương sườn của A-đam và tạo nên một người có thể kết hợp hoàn hảo với A-đam, một người đàn bà.

Bà ấy là người bạn đồng hành lý tưởng, một người mà ông A-đam có thể chia sẻ những suy nghĩ và mong muốn sâu sắc nhất. Và quan trọng hơn ông có thể cùng bà bắt đầu xây dựng và phát triển một gia đình.

Nguồn: Pexels

Cuộc hôn nhân đầu tiên

Sau khi Thượng Đế cho A-đam nhìn thấy tạo vật mới nhất của Ngài, Kinh Thánh cho biết: “Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt(câu 24). Cuộc hôn nhân đầu tiên bắt đầu khi A-đam và Ê-va trở nên vợ chồng.

Hôn nhân là một sự kết hợp không thể tách rời. Việc Thượng Đế tạo nên Êva từ mảnh xương sườn của A-đam phản ánh mối liên hệ mật thiết và lâu dài giữa họ. Từ đó, họ chia sẻ với nhau không chỉ về phần thể chất mà là cả cuộc đời. Họ thành lập một gia đình – nơi họ tận hưởng những cuộc trò chuyện sâu sắc, những khoảnh khắc yên tĩnh, những khó khăn và căng thẳng, và cả mối quan hệ thể xác thân mật mà Thượng Đế đã định riêng cho hôn nhân giữa chồng và vợ.

Thượng Đế đã định cho hôn nhân là ‘một vợ một chồng’

Câu chuyện trong Kinh Thánh cho thấy A-đam và Ê-va sống với nhau và có con. Trong các thế hệ sau, con cái của ông bà tiếp nối theo hình mẫu: kết hôn, nuôi con và chứng kiến chúng trưởng thành, tiếp tục kết hôn và bắt đầu gia đình riêng của chúng. 

Điều răn thứ bảy trong 10 điều răn của Thượng Đế, đã tuyên bố rõ ràng: “Ngươi chớ phạm tội tà dâm” (sách Xuất Ai-cập Ký chương 20 câu 14). Thượng Đế không muốn bất cứ điều gì hay bất cứ ai can thiệp vào mối quan hệ đặc biệt giữa chồng và vợ.

Nhưng trong Kinh Thánh, chúng ta thấy có những sai trật khỏi hình mẫu của Đấng Tạo Hóa. La-mét là người đàn ông đầu tiên Kinh Thánh ghi lại có hai người vợ (sách Sáng Thế Ký chương 4 câu 19). Và tra xem tiếp tục, chúng ta thấy lịch sử đáng buồn của các phi tần (những phụ nữ không có đặc quyền hay vị thế như người vợ), chế độ đa thê và các mối quan hệ khác nằm ngoài khuôn mẫu mà Thượng Đế đã thiết lập.

Đó là các vấn đề nghiêm trọng, không phải là những gì Ngài đã dự định!

Thượng Đế đã định cho sự phát triển dòng dõi

Sau đó, “Thượng Đế ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất” (sách Sáng Thế Lý chương 1 câu 28).

Thượng Đế không thiết kế thế giới động vật sinh sản theo mô hình một vợ một chồng. Nhưng, một lần nữa, chúng ta thấy sự phân biệt giữa loài người và động vật: Hôn nhân ngay từ đầu được tạo nên giữa một người đàn ông và một người đàn bà, và hai người họ sinh ra và nuôi dạy con cái như ý định của Chúa.

“Qua những lời của Chúa Cứu Thế Giê-xu được ghi lại trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy rằng quan điểm hôn nhân của Đức Chúa Trời là mối quan hệ yêu thương, một vợ một chồng không thay đổi.”

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Thượng Đế mà ra; bông trái của tử cung là phần thưởng” (sách Thi-thiên chương 127 câu 3).

Thượng Đế tái khẳng định kế hoạch cho hôn nhân

Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu và các sứ giả của Ngài, Thượng Đế tái khẳng định và làm rõ mối quan hệ hôn nhân. Chúa Cứu Thế Giê-xu phán: “Các ngươi chưa đọc lời chép về Đấng Tạo Hóa, hồi ban đầu, dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Thượng Đế đã kết hiệp!” (sách Ma-thi-ơ chương 19 câu 4-6).

Ly hôn

Nghe có vẻ rất lỗi thời, nhưng các nghi lễ kết hôn thường có câu “cho đến khi cái chết chia lìa”. Điều đó có nghĩa là điều duy nhất chấm dứt hôn nhân là cái chết của một trong hai người bạn đời.

Ngày nay ly hôn là chuyện thường. Ngày càng có nhiều người trải qua sự bất hạnh trong hôn nhân và thậm chí, càng nhiều người phải chịu nỗi đau đớn khi ly hôn. Rõ ràng đây không phải là những gì Thượng Đế đã dự định cho con người! Khi được hỏi về việc ly hôn, Chúa Giê-xu phán: “Vì cớ lòng các ngươi cứng cỏi… ; nhưng, lúc ban đầu không có như vậy đâu” (sách Ma-thi-ơ chương 19 câu 8).

Nguồn: Pexels

Tóm tắt những gì Kinh thánh dạy về hôn nhân

1. Thượng Đế đã thiết lập hôn nhân là một mối quan hệ trọn đời, chung thủy giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

2. Đầu tiên, A-đam được tạo ra là con người đơn độc. Từ một trong những xương sườn của A-đam, Thượng Đế yêu thương tạo thành một người phụ nữ và tặng bà ấy cho ông. Họ trở nên “một thịt”, và bà ấy là sự kết hợp hoàn hảo cho A-đam. Họ cùng nhau thành lập một tổng thể, và cùng nhau xây dựng một gia đình, sinh và nuôi con cùng nhau.

3. Tội lỗi, đa thê và ly hôn là do sự cứng lòng của con người. Mặc dù Thượng Đế cho phép hôn nhân tan rã trong một vài hoàn cảnh nhất định, đó thật sự là trải nghiệm đau đớn. Chúa Trời không muốn con cái Ngài tổn thương nhau theo cách đó.

4. Qua Lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy quan điểm của Ngài về hôn nhân là một mối quan hệ yêu thương, một vợ một chồng không thay đổi giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Người nam và người nữ được tạo nên khác nhau nhằm bổ sung cho nhau. Và ý muốn của Thượng Đế ban con cái cũng chỉ qua hôn nhân, để được dưỡng dục bằng tình yêu thương và sự chu đáo của cả cha lẫn mẹ.


Nguồn: lifehopeandtruth.com
Janebie dịch